ایجاد حس تیرگی در چوب با استفاده از رنگ گیاهی کاور
حصار بکار رفته در تراس کاور
سقف کاذب فانتزی
نمای چوبی ساختمان چوب و چکش
زیرسازی ترموود برای نما کاور
کاور کف وود پلاست
نمایی از سالن مدلسای شده با ترموود توسط شرکت چوب و چکش کاور