ورودی ساختمان ، شروع حس خوب

یکی از شیوه های تولید سردرب که بیشتر برای اداره ها و شرکتها و موسسات مختلف کاربرد دارد، نصب سردرب با کمک مصالحی مثل آجر، بلوک در جان و با بهره وری از سازه ای محافظ از فلز در اسکلت و کاشی و سرامیک و غیره در نمای ظاهر به کار می رود که به منظور نصب تابلو یا اسم و نشان محل مورد نظر بکار میرود این شیوه اضافه بر سنگین بودن سازه تولید شده ، استقامت پایین تری در برابر عوامل جوی دارد.

محوطه ازی اجرا شده توس گروه چوب و چکش

برای هموار ساختن این دو مشکل بافتار آن را از سنگ و سیمان به پلیت های فلزی یا صفحات سیمانی سبکتر تعویض کردند، هرچندکه مشکل وزن سنگین و استقامت پایین در مقابل عوامل جوی هموار گردید ولی از لحاظ ظاهر، زیبایی و جذابیت از تنوع پایین تری متنعم می گردید، به همین جهت برای بخش های گوناگون سردرب ها که حاوی سه بخش است

به اشتراک بگذارید

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پروژه های شاخص